Партньори

Институт по Механика - България Академия на Науките

Медицински Център "Репробиомед" ООД

Фондация "ГИС-Трансфер Център"