Микрона ООД е първата фирма, спин-оф от Института по Механика - БАН, основана през 2010 г. за да предлага иновативни решения за медицински и индустриални приложения. Компанията поддържа няколко патента в областта на мехатрониката и микро-флуидните технологии, интегрирайки ги успешно за сложни приложения в клетъчната биология и генетиката.

Микрона приключи успешно проект по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013. Името на проекта е: "Роботизирана система за ин-витро оплождане" с грантов номер: BG161O003-1.1.05-0035-C0001/22.10.2012. Разнообразни постижения са реализирани в рамките на проекта за автоматизиране на процеса ин-витро оплождане. Като резултат, Микрона предлага уникални системи и индивидуални решения за асистираща репродукция. Някои от водещите медицински клиники в България използват тези иновации.

Ние сме малка и гъвкава компания, осигуряваща нашите клиенти с индивидуални решения за техните спедифични нужди в областта на микро-механиката. Нашият екип се състои от високо-квалифицирани учени, инженери, разработчици на софтуер и експерти по медицина. Ние притежаваме експертиза в областта на механиката, роботиката, електрониката, флуидиката, оптиката и лазерната метрология. Ние комбинираме нашите знания и опит за да проектираме и прототипираме системи с приложения в областта на индустрията, биологията и медицината.